Att göra en fest

Att hyra en lokal och göra en fest är mycket jobb men det är väldigt roligt. Hemligheten är att delegera så mycket som möjligt. Ju fler som hjälper tlll desto mindre stressande blir det. Man får så klart alltid vara beredd på att något kan hända men det gäller att inte få panik. När vi ska arrangera något så sätter vi oss ner och skriver en lista på alla saker om behöver fixas eller köpas. Sedan går man igenom listan och grupperar upp saker som hör till varandra. Därefter är det bara att beta av och i slutändan har man en lyckad fest.